LUONNON JA IHMISTEN SUOJELU PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

Natur Mensch nachhaltig LAPP

Panostamme aina kestävän kehityksen mukaisiin käytäntöihin ja toimimme vastuullisesti työntekijöitämme ja muita kohtaan. Tuemme työntekijöitämme työn ja perhe-elämän tasapainottamisessa kaikissa elämänvaiheissa. Meidät on palkittu henkilöstöhallintomme osaamisesta työntekijöiden eri elämänvaiheissa. Saksan liittovaltion perhe-, eläkeläis-, nais- ja nuorisoasioiden ministeriö on nimennyt meidät Saksan perheystävällisimmäksi yhtiöksi. Myös sitoutuminen yhteiskunnallisiin asioihin ja kulttuuriin on lähellä sydäntämme.

Uskomme, että LAPP-yhtiön kaltaiset perheyhtiöt ovat Saksan talouden selkäranka, ja lisäksi niillä on erityinen asema sosiaalisen koheesion vahvistajina. Yhteiskunnalliseen toimintaamme kuuluu muun muassa ammatillisen koulutuksen tarjoaminen pakolaisille sekä paikallisyhteisöissä toimivien päiväkotien tukeminen lahjakkaiden nuorten tieteilijöiden kasvattamisessa. Vastuullinen toiminta on meille tärkeää. Sitoutumisemme yhteiskunnallisiin asioihin on erottamaton osa yrityskulttuuriamme markkinatilanteesta, rakennemuutoksista ja strategisista uudelleenasemoinneista riippumatta.

Hajautetusti ja maailmanlaajuisesti toimivana yhtiönä joudumme päivittäin tekemisiin erilaisten alueellisten vaatimusten ja kulttuuristen näkökohtien kanssa. Monimuotoisuus on kiinteä osa kulttuuriamme. Maailmanlaajuisten kysymysten lisäksi toteutamme paikallisia hankkeita, jotka tukevat työntekijöitä ja perheitä kohdistetusti. Hankkeet vaihtelevat maittain ja tuottavat siten paljon paikallista lisäarvoa.

”Uskomme lujasti, että meillä on yhtiönä velvollisuus ottaa vastuu, ja teemme sen mielellämme. Autamme ilomielin missä vain voimme.”

Andreas Lapp, U.I. Lapp GmbH:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja yhtiön perustajien Ursula Ida ja Oskar Lappin poika.

Sitoumuksemme yhteiskunnan osalta:

  • Tuemme eri puolilla maailmaa asuvia työntekijöitä työhön liittyvien ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa: panostamme erityisesti perheiden ja huollettavien tukemiseen.
  • Kehitämme maailmanlaajuisesti vastuullisia toimipaikkoja paikallisesti, niin Saksassa, Intiassa kuin Panamassakin: kehitämme toimipaikkoja ja toteutamme paikallisen infrastruktuurin tukihankkeita kussakin toimintamaassa alueellisten tarpeiden pohjalta. 
  • Edistämme yhteisiä urheiluaktiviteetteja ja sosiaalisia urheilutapahtumia: tämä vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta kaikkialla maailmassa ja yhdistää ihmisiä päivittäisen työn ohella.
  • Teemme tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa: aikamme tekniset ja yhteiskunnalliset haasteet voidaan ratkaista kannustamalla, tukemalla ja motivoimalla nuoria tutkijoita.

Esimerkki: Ikimetsä Suomen Lappiin

1

LAPP Suomen yhtiöt kasvattavat ikimetsän Suomen Lappiin. Projekti alkaa vuoden 2023 kesällä. Ikimetsä-hankkeessa istutettu metsä suojellaan heti taimettumisen jälkeen, joten istutettuja puita ei siis koskaan tulla kaatamaan metsätalouden käyttöön! LAPP-Ikimetsä tarjoaa jatkossa suojaisan paikan metsän eläimille, sekä on osaltaan torjumassa luontokatoa ja ilmastonmuutosta. Metsä istutetaan sisäisillä ja ulkoisilla aktiviteeteilla niin että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus osallistua puiden istuttamiseen. Lue lisää hankkeesta uutisestamme: LAPP istuttaa ikimetsän Suomen Lappiin

Esimerkki: kattojärjestö Kind e.V.

Jotta työntekijöiden ei tarvitsi tehdä valintaa työuran ja perheen välillä tai kantaa huolta lastensa hoidosta työpäivien aikana, LAPP tukee laadukkaiden varhaiskasvatustilojen rakentamista lapsille Stuttgartin alueella. Keskeisenä toimijana on kattojärjestö Kind e.V., joka auttaa päiväkotien rakentamisessa yritysten lähelle.

Esimerkki: Oskar Lapp -säätiö

LAPP Group tukee Oskar Lapp -säätiötä, joka yhdessä Saksan kardiologiyhdistyksen (DGK) kanssa palkitsee nuoria tutkijoita erinomaisesta työstä sydän- ja verisuonitautien tutkimuksessa ja tukee erityisesti nuoria lahjakkuuksia.