Vaatimustenmukaisuus ja rehellisyys

vastuullisuus-header

Asiakaslähtöinen. Perhehenkinen. Innovatiivinen. Tuloksellinen. Nämä arvot muodostavat perustan LAPPin menestystarinalle perheyrityksenä ja innovatiivisten liitäntäratkaisujen johtavana valmistajana. LAPPin tavoitteena on olla uskottava, rehellinen ja läpinäkyvä yritys, jolle säännösten noudattaminen ja eettinen toiminta ovat kaiken liiketoiminnan perusta. Suhteemme liikekumppaneihin ja vuorovaikutuksemme heidän kanssaan perustuvat näihin arvoihin. Meille tärkeitä ovat erinomaiset tuotteet, oikeudenmukaisuus, luottamus ja yrityksen arvot. Tehokas vaatimustenmukaisuuden hallinta on ensisijainen tavoitteemme.

Vaatimustenmukaisuus LAPPissa

  • Turvataksemme luottamuksen, jota liikekumppanimme, työntekijämme ja suuri yleisö osoittavat meitä kohtaan joka päivä, olemme luoneet yrityskulttuuriimme läpinäkyvät prosessit ja selkeät vastuualueet.
  • Vain lainmukaisella toiminnalla ja eettisellä käytöksellä voimme varmistaa liiketoimintamme menestyksen pitkällä aikavälillä. LAPPin määritelmän mukaan vaatimustenmukaisuus tarkoittaa lakisääteisten määräysten, vapaaehtoisten sitoumusten, yrityksen sisäisten sääntöjen ja eettisten periaatteiden noudattamista.
  • LAPPin vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän tavoitteena on varmistaa asianmukaisten ohjeiden noudattaminen ja estää järjestelmälliset väärinkäytökset. Eettinen ohjeistomme sisältää yhteiset perusperiaatteemme ja niihin liittyvät käytännöt.
  • LAPPin yritysfilosofia ja strategia perustuvat näihin periaatteisiin. Ne tarjoavat LAPPille, työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme apua ja turvaa.
  • Pyrimme sisällyttämään nämä periaatteet kaikkeen liiketoimintaamme ja arvioimme ja optimoimme niitä jatkuvasti. Näin pysymme uskollisina arvoillemme.