VASTUULLISUUS TÄRKEÄNÄ OSANA LAPP DNA:TA

”Meillä on vain yksi maailma, ja velvollisuutemme on käyttää sen luonnonvaroja vastuullisesti. Tämä missio on vahvasti juurtunut perhekeskeisyyden ydinarvoomme, sillä meidän vastuullamme on jättää terve ja elinkelpoinen planeetta seuraaville sukupolville. Toivottavasti voimme vastata tähän haasteeseen yhdessä, kaikkien työntekijöidemme ideoiden, tietotaidon ja vahvuuden turvin.”“

Andreas Lapp, U.I. Lapp GmbH:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja yhtiön perustajan Ursula Ida ja Oskar Lappin poika.

nachhaltigkeit

LAPP on perheyhtiö, ja tämä muovaa myös kulttuuriamme. Ajattelemme pitkällä tähtäimellä ja toimimme vastuullisesti työntekijöitämme, asiakkaitamme, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Tässä hengessä annamme oman kestävän panoksemme tulevien sukupolvien hyvinvointiin ja planeettamme suojeluun. ”Yhdistämme maailman luotettavasti” ei ole pelkkä lupaus. Vastuullinen liiketoiminta on juurtunut vahvasti LAPP-konsernin DNA:han.

Panostamme luonnonvarojen kestävään ja ympäristöystävälliseen hallintaan sekä vastuulliseen käyttöön. Uskomme, että yhtiönä meidän on näytettävä hyvää esimerkkiä, ja juuri niin me toimimme: meille taloudelliseen menestykseen yhdistyy aina vastuun ottaminen elävästä ympäristöstä, ja kestävä kehitys on yksi yhtiön päätöksenteon tunnustetuista kriteereistä. Meillä on myös syvällinen ymmärrys vastuullisesta, kunnioittavasta ja lainmukaisesta liiketoimintakäytännöstä, jota noudatamme maailmanlaajuisesti.

Vastuullisuussitoumuksemme:

  • Tuemme YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman toteutumista noudattamalla YK:n 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta, jotka luovat puitteet kestävälle taloudelliselle, ekologiselle ja sosiaaliselle hallinnolle.
  • Erityisesti ympäristön osalta huomioimme eurooppalaisen tason uraauurtavat suuntaviivat, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelman sekä materiaaleihin liittyvät säädökset (esimerkiksi REACH/RoHS). Tuemme myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Maailmanlaajuisesti toimivana yhtiönä otamme kuitenkin huomioon myös Amerikan ja Aasian myynti- ja tuotantoalueita koskevat erityisvaatimukset.
  • Asetamme yhtiössämme läpinäkyviä ja uskottavia tavoitteita, ankkuroimme ne strategiaamme ja otamme siten kestävän kehityksen kiinteäksi osaksi kaikkia liiketoimintaprosesseja. Meille keskeisiä ovat toimenpiteet, joilla voimme eniten vaikuttaa yhteiskuntaan, yhtiöön ja ympäristöön. Mottonamme on ”perehtyä ensin asioihin kunnolla ja päättää sitten toimintatavoista”. Ympäristön osalta määrittelemme olennaisuusmatriisin avulla prosessit, joilla on merkittävä vaikutus ympäristöön. Tämän jälkeen prosesseja mukautetaan hankekohtaisesti, erityisesti jos niillä on suuri hiilidioksidivaikutus. Panostamme tuotteisiimme ja niiden valmistukseen niin sisäisesti kuin toimittajien kautta.
Produkte

Tuotteet ja ratkaisut


neues Fomat

Rakennukset ja tuotantolaitokset


Kunden

Asiakkaat


Industrien

Tuotevalikoima


Natur

Luonto ja ihmiset