Yleiset myyntiehdot

Lapp Automaatio Oy - Yleiset myyntiehdot

Lapp Automaatio Oy noudattaa Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja TK Yleiset 2010 seuraavin muutoksin ja/tai lisäyksin.

Hinnat

Lapp Automaation hinnastossa annetut hinnat ovat bruttohintoja (tietyin poikkeuksin) eivätkä sisällä arvonlisäveroa.

Kuparia sisältävien kaapeleiden ja johdinten hinnoittelussa käytetään kuparikurssia, joka määritellään seuraavasti:

Kuukauden 15. päivä tai sitä seuraava arkipäivä, jos päivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, lasketaan edellisten 30 päivän WM higher-päiväkurssien (*WM CU HIGH EUR/100 kg) keskiarvo, johon lisätään 1,7 %:n käsittelymaksu.

Edellä laskettu kuparikurssi tulee voimaan 1,5 kuukauden kuluttua laskentapäivästä kuukauden 1. päivänä ja se julkaistaan kuukautta ennen sen voimaantuloa. Hinnat päivitetään tarvittaessa kuukausittain, mikäli kuparin kurssimuutos on yli 3 % edelliseen päivitykseen verrattuna

Lapp Automaatio varaa oikeuden päivittää hintoja valuuttakurssien vaihtelun, raaka-aineiden markkinahintojen, tai muiden sellaisten muutosten johdosta, jotka eivät ole Lapp Automaation hallittavissa.

Ellei toisin ole mainittu, pikatoimituksista vastaanottajalta veloitetaan koko kuljetusmaksu.

Tilaustuotteita myydään ainoastaan kokonaisina pakkauksina. 

Lapp Automaatio veloittaa 30,00 euron pientoimituslisän, mikäli tilauksen veroton kokonaissumma ilman palvelumaksuja on alle 100,00 euroa.

1.10.2022 alkaen toimituksissa veloitetaan palvelumaksu kaapelien ja johtimien käsittelystä, mittauksesta, katkaisusta ja uudelleenkelaamisesta tai -niputuksesta, kun tuote tilataan ja toimitetaan määräpituisena, joka poikkeaa toimittajan vakiopituudesta (esim. täysi vakiopituinen kela tai nippu). Toimittajan vakiopituisista kaapeli tai johdin tilauksista ei palvelumaksua veloiteta.

Ajantasainen palveluhinnasto on nähtävillä osoitteessa https://lappautomaatio.fi/lapp/_kaapelien-mittaus-merkinta-pakkaus

Asiakkaiden portaaleihin vahvistamme vain hinnan ja toimitusajan, mutta muut ehdot noudattavat Lapp Automaatio Oy:n Yleisiä myyntiehtoja.

Lapp Automaation tarjoukset ovat voimassa, mikäli ostotilauksilla on liitteenä tarjous tai on viitattu tarjousnumeroon, joihin tilauksen hintaperuste viittaa.

Erityisehdot

Lapp Automaatio ei ole velvollinen korvaamaan OSTAJALLE tai kolmansille osapuolille aiheutunutta vahinkoa, jos tuotteita on käytetty suorissa ilmailu- tai avaruusmatkailusovelluksissa ja vahinko on seurausta tämän kohdan mukaisten tuotteiden käytöstä, tai aiheutuneet kyseisen käytön yhteydessä, ellei myyjä ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti, tai törkeällä huolimattomuudella.

Lapp Automaatio varaa oikeuden toimittaa sen varastolla mitatut ja leikatut kaapelit ja johtimet +/- 10 % pituisina tilatusta pituudesta tai +/- 10 % pituisina tilaustuotteissa, jotka ovat valmistajan alkuperäispakkauksessa. Lisätietoja muista toleransseista saa tarvittaessa Lapp Automaatiolta. 

Kuljetusvauriotapauksissa, vastaanottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuljettaja kirjaa vastaanotossa havaitut vauriot rahtikirjalle varaumaksi. Vastaanottajan ei pidä allekirjoittaa rahtikirjaa ennen, kuin varaumakirjaus on tehty. Vain kirjallisesti rahtikirjaan merkityt havainnot käsitellään. 

Kuljetusvaurioista tulee reklamoida viipymättä, viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tavaran vastaanotosta. 

Ei jälleenvientiä Venäjän federaatiolle

(1) [Ostaja] ei saa myydä, viedä tai jälleenmyydä suoraan tai välillisesti Venäjän federaatiolle tai käytettäväksi Venäjän federaatiossa tämän sopimuksen mukaisesti tai sen yhteydessä toimitettuja tavaroita, jotka kuuluvat neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 12 g artiklan soveltamisalaan.  

(2) [Ostajan] on pyrittävä parhaansa mukaan varmistamaan, että kaupallisen ketjun loppupäässä olevat kolmannet osapuolet, mukaan lukien mahdolliset jälleenmyyjät, eivät tee tyhjäksi kohdan yksi (1) tarkoitusta.

(3) [Ostajan] tulee perustaa ja ylläpitää asianmukainen valvontamekanismi, jonka avulla voidaan havaita kauppaketjun loppupäässä olevien kolmansien osapuolten, myös mahdollisten jälleenmyyjien, toiminta, joka saattaisi tehdä tyhjäksi kohdan yksi (1) tarkoituksen.

(4) Kohdan yksi (1), kaksi (2) tai kolme (3) tuottamuksellinen rikkominen merkitsee tämän sopimuksen olennaisen osan olennaista rikkomista, ja [viejällä/myyjällä] on oikeus ryhtyä asianmukaisiin oikaisukeinoihin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:

i. tämän sopimuksen välitön irtisanominen perustellusta syystä; ja

ii. sopimussakko, jonka suuruus on 100% kyseisen tilauksen nettoarvon kokonaisarvosta, kun taas [Ostaja] voi nimenomaisesti todistaa, että vahinkoa ei ole aiheutunut tai että se on huomattavasti pienempi kuin sopimussakko.

(5) [Ostajan] on välittömästi ilmoitettava [viejälle/myyjälle] kaikista ensimmäisen (1), toisen (2) tai kolmannen (3) kohdan soveltamiseen liittyvistä ongelmista, mukaan lukien kolmansien osapuolten toteuttamat toimet, jotka voivat tehdä tyhjäksi kohdan yksi (1) tarkoituksen. [Ostajan] on asetettava [viejän/myyjän] saataville tiedot, jotka koskevat ensimmäisen (1), toisen (2) ja kolmannen (3) kohdan mukaisten velvoitteiden noudattamista, kahden viikon kuluessa tietojen pyytämisestä.

Maksaminen

Ellei toisin ole sovittu, maksu tulee suorittaa neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Viivästyneistä maksuista peritään Suomen nykyisen lainsäädännön mukainen viivästyskorko.

Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimitusehto on FCA Hyvinkää Suomi (INCOTERMS 2010).

Palautukset

Palautuksia koskevat seuraavat ehdot:

  1. Ainoastaan palautukset, jotka johtuvat Lapp Automaation virheestä, kuten virheellisestä toimituksesta tai valmistusvirheestä, voidaan hyväksyä ilman OSTAJALLE aiheutuvia lisäkustannuksia.
  2. Kaikki muut palautukset tulee hyväksyttää Lapp Automaatiolla. Pakkauksen purkamisen, tarkistamisen ja muiden toimenpiteiden sekä uudelleenpakkauksen kustannusten kattamiseksi OSTAJALLE hyvitetään varastotavaran osalta laskun määrä vähennettynä 30 %:n palautusmaksulla.
  3. Asiakkaan ohjeistusten mukaisesti valmistettuja, tai mukautettuja tuotteita ei voi palauttaa eikä hyvittää. Myöskään tuotteilla, joiden nettomääräinen laskutusarvo on alle 150 €, ei ole palautusoikeutta. Mittaan leikatuilla kaapeleilla, joiden pituus on alle 20 m, ei myöskään ole palautusoikeutta. Lapp Automaatio voi kuitenkin tarvittaessa pyytää palautuksen lisäselvityksiä varten.
  4. Mahdollisen palautuksen yhteydessä on ilmoitettava Lapp Automaation palautuksen tilausnumero. Lapp Automaatio ei käsittele tuotteita ilman tätä numeroa. Lisätietoja palautuksista saa ottamalla yhteyttä Lapp Automaatioon.

*WM-higher (WestMetall higher Copper WM-Notiz (in Euro per 100 kg)