Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä

Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä

LAPPilla on vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmä (Compliance Management System, CMS), jota käytetään LAPP Holding SE:ssä ja konserniyhtiöissä ympäri maailmaa. CMS:n tavoitteena on ehkäistä väärinkäytöksiä LAPPissa ja edistää sääntöjen mukaista toimintaa. Olemmekin ottaneet käyttöön erilaisia rakenteita, toimenpiteitä ja prosesseja, joiden tarkoituksena on lisätä esihenkilöiden ja työntekijöiden tietoisuutta vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä kysymyksistä päivittäisessä liiketoiminnassa.

CMS koostuu seitsemästä päällekkäisestä osatekijästä:

  • Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät arvot
  • Vaatimustenmukaisuuden tavoitteet
  • Vaatimustenmukaisuusorganisaatio
  • Vaatimustenmukaisuuden riskit
  • Vaatimustenmukaisuusohjelma
  • Vaatimustenmukaisuutta koskeva tiedotus ja koulutus
  • Vaatimustenmukaisuuden valvonta ja kehittäminen
cms-system-lapp-picture