Käyttöehdot

Lapp Automaation verkkosivustojen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat sinun oikeuttasi käyttää Lapp Automaatio Oy:n verkkosivustoja lappautomaatio.fi ja epicsensors.fi (”Verkkosivustot”) Suomessa. Nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Lapp Automaation välillä Lapp Automaation Verkkosivustojen käytöstä.

Selaamalla Lapp Automaation Verkkosivustoja ymmärrät, että nämä Käyttöehdot sitovat Verkkosivustojen käyttäjiä ja sitoudut näihin Käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Lapp Automaation Verkkosivustojen käyttö.

Lapp Automaation on oikeus muuttaa tai päivittää näitä Käyttöehtoja kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta.

Tarkista voimassa olevat Käyttöehdot säännöllisesti. Lapp Automaatio katsoo sinun hyväksyneen kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja niihin tehdyt päivitykset tai muutokset jatkaessasi tämän Verkkosivustojen käyttöä. Jos et hyväksy näitä muutoksia tai päivityksiä, sinun tulee lopettaa Lapp Automaation Verkkosivustojen käyttö.

Lapp Automaation Verkkosivustojen kautta pääset myös muiden yhtiöiden verkkosivustoille. Oikeuteen käyttää näitä muiden yhtiöiden verkkosivustoja sovelletaan muita, kyseisillä verkkosivustoilla olevia käyttöehtoja ja sovelletaan kyseisissä käyttöehtoissa viitattujen maiden lakeja ja muita säädöksiä.

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut oikeudet

Lapp Automaatio omistaa Verkkosivustojen ja Lapp Automaatio ja sen lisenssinantajat omistavat Verkkosivustoilla olevat tiedot, materiaalin ja tunnukset. Nämä tiedot ja materiaalit on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkein, patentti- ja/tai muin omistusoikeuksin ja laeilla.

Hyväksyt vastuusi Verkkosivustoilla olevien tietojen, materiaalin ja tunnusten luvattoman käytön estämiseksi sekä sitoudut olemaan käyttämättä, kopioimatta, lataamatta, muokkaamatta, esittämättä, siirtämättä, jakamatta tai muilla tavoin hyödyntää Lapp Automaation Verkkosivustoilla olevaa tietoa, materiaalia tai tunnuksia kokonaan tai osittain kaupallisiin tarkoituksiin ilman Lapp Automaation etukäteistä kirjallista lupaa tai Lapp Automaation tai muun tahon tekijän- tai muita oikeuksia rikkoviin käyttötarkoituksiin.

Ymmärrät, että Lapp Automaation verkkosivustolla olevien tietojen, materiaalin tai tunnusten luvaton käyttö tai jakelu voi olla tekijänoikeus- tai tavaramerkkilain ja/tai muiden lakien vastaista toimintaa, josta sinulle voi seurata siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Lapp Automaation sivustolla olevaa tietoa on sallittua esittää, tallentaa ja ladata ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön, joka ei muulla tavalla riko soveltuvia tekijänoikeus- tai muita lakeja. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita Lapp Automaatio ja sen Verkkosivustot.

Saat myös tulostaa sivustoita aineistoa kohtuullisen määrän henkilökohtaiseen käyttöösi. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty.

Lapp Automaation Verkkosivustoilla olevia lehdistötiedotteita saa käyttää julkisessa viestinnässä. Tällöin lähteenä tulee kuitenkin mainita Lapp Automaatio.

Ymmärrät ja sitoudut siihen, että et saa poistaa Verkkosivustojen tiedoista tai materiaalista kokonaan tai osittain niissä olevia tekijänoikeushuomautuksia tai vastaavia omistusoikeutta ilmaisevia ilmoituksia.

Evästeet

Lapp Automaatio käyttää Verkkosivustoillaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle eli sinun tietokoneellesi lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joita muutkin verkkosivustot käyttävät. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

Evästeiden tarkoituksena on parantaa Lapp Automaation Verkkosivustojen toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden ansiosta sinun on helpompi selata Lapp Automaation sivustoa. Evästeiden avulla Lapp Automaation Verkkosivustot esimerkiksi muistaa salasanasi, kun kirjaudut Verkkosivustojen e-palveluun. Evästeiden avulla myös kohdennamme sinulle sinua mahdollisesti kiinnostavaa mainontaa.

Jos olet verkkoselaimesi asetuksissa hyväksynyt evästeiden käytön ja käytät sivustoa, hyväksyt myös evästeiden käytön Lapp Automaation Verkkosivustoilla. Voit halutessasi estää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista.

Huomioithan, että Lapp Automaation Verkkosivustot saattavat häiriintyä eikä välttämättä toimi kunnolla, jos estät evästeiden käytön.

Lapp Automaatio ei myy ulkopuolisille Verkkosivustoilta evästeiden avulla sinusta kerättyä tietoa eikä anna tällaista tietoa kolmansien osapuolten, esimerkiksi mainostajien, omaan käyttöön.

Evästeiden avulla kerättävistä tiedoista ja niiden käytöstä kerrotaan tarkemmin Tietosuojaselosteessamme, johon kehotamme sinua tutustumaan.

Yksityisyydensuoja

Lapp Automaatio noudattaa henkilötietojasi kerätessä ja niiden käsittelyssä soveltuvaa henkilötietolainsäädäntöä mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetusta. Lapp Automaatio suhtautuu vakavasti yksityisyyden suojasi varjeluun ja siihen, että Lapp Automaatio käsittelee henkilötietojasi huolellisesti, luottamuksellisesti ja muutenkin laillisesti.

Lue lisää siitä, miten Lapp Automaatio käsittelee henkilötietojasi Lapp Automaation Tietosuojaselosteesta.

Sivuston väärinkäyttö

Lapp Automaation Verkkosivustojen tahallinen väärinkäyttö kokonaan tai osittain, mukaan lukien, mutta kuitenkaan rajoittumatta, haitta- tai tuholaisohjelmien kuten virusten, troijalaisten tai matojen kohdistaminen Verkkosivustoihin sekä muu ilkivalta, kuten luvaton tunkeutuminen tai palvelunestohyökkäykset, on kiellettyä ja lainvastaista. Lapp Automaatio ilmoittaa viranomaisille kaikki havaintonsa tällaisesta toiminnasta.

Lapp Automaatio ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat edellä mainituista haittaohjelmista tai muusta ilkivallasta, ja jotka saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi Lapp Automaation Verkkosivustoilta tai siellä olevasta materiaalista.

Vastuurajoitus ja vahingonkorvaukset

Lapp Automaatio tarjoaa sen Verkkosivustot ja niillä olevan materiaalin sellaisena kuin se on.

Lapp Automaatio pyrkii päivittämään ja ylläpitämään Verkkosivustoja niin, että Verkkosivustoilla oleva tieto on mahdollisimman virheetöntä ja ajan tasalla. Tästä huolimatta Verkkosivustoilla saattaa olla virheitä tai puutteita.

Lapp Automaatio ei takaa Verkkosivustoilla olevien tietojen tai materiaalin virheettömyyttä, luotettavuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta. Lapp Automaatio ei myöskään takaa, että mahdolliset virheet tai puutteet korjataan. Lapp Automaatiolla ei ole velvollisuutta päivittää Verkkosivustoja, sen osia tai niillä olevia tietoja tai muuta materiaalia.

Lapp Automaatio ei vastaa siitä, ettei sivustolla oleva tieto tai materiaali on ajantasaista sillä hetkellä, kun vierailet Verkkosivustoilla. Lapp Automaatio suositteleekin, että tarkastat Verkkosivustoilla olevat tiedot säännöllisin väliajoin.

Lapp Automaatio, sen lisenssinantajat, yhteistyökumppanit tai työntekijät eivät vastaa mistään vahingoista, joita Lapp Automaation Verkkosivustojen, niillä olevien tietojen, materiaalin tai ohjelmien käyttäminen missään muodossa kokonaan tai osittain mahdollisesti aiheuttaa.

Lapp Automaatio pyrkii varmistamaan, että sen sivustot toimivat keskeytyksettä ja virheettömästi. Lapp Automaatio ei kuitenkaan voi taata, että Verkkosivustot ovat aina keskeytyksettä kokonaan tai osittain saatavilla tai että Verkkosivustot toimivat ilman mitään teknisiä tai muita ongelmia.

Lapp Automaatio ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat sen Verkkosivustojen tai muiden sähköisten palveluiden käytöstä, tällaisen käytön estymisestä kokonaan tai osittain tai niihin liittyvistä vahingoista.

Olet yksin vastuussa kaikista toimenpiteistäsi Lapp Automaatio sivustolla. Käytät Verkkosivustoja omasta tahdostasi ja omalla vastuullasi. Otat vastuun mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat Lapp Automaation Verkkosivustojen selaamisesta. Lapp Automaatio ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat Lapp Automaation Verkkosivustojen käytöstä, mukaan lukien mutta kuitenkaan rajoittumatta sellaisen materiaalin lataamiseen, jonka toiminnollisuudet lisäävät lataus- ja muita kustannuksia. Lapp Automaatio ei myöskään vastaa omista virheistäsi tai laiminlyönneistäsi sinulle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Lapp Automaatiolla on käytössään asianmukaiset menetelmät, joilla pyritään estämään virusten tai muiden haittaohjelmien esiintyminen sivustoilla. Lapp Automaatio ei ole vastuussa tietokoneesi asianmukaisesta suojauksesta, jolla estetään esimerkiksi virukset tai muut haittaohjelmat. Edellä todetuin tavoin Lapp Automaatio ei ota vastuuta siitä, että virukset tai muut haittaohjelmat saattavat tarttua tietokoneeseesi, tietokoneohjelmiisi tai tietojärjestelmiisi Lapp Automaation Verkkosivustoilta tai siellä olevasta materiaalista.

Lapp Automaatio varaa oikeuden estää pääsyn Verkkosivustoille kokonaan tai osittain koska tahansa mistä tahansa syystä. Lapp Automaatiolla on myös oikeus estää pääsysi Lapp Automaation Verkkosivustojen salasanalla suojattuun osioon.

Linkitys ja kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Lapp Automaation Verkkosivustot saattavat sisältää linkkejä Verkkosivustojen ulkopuolisille sivustoille tai niiden osille.

Vierailet linkitetyillä sivustoilla tai niiden osilla omalla vastuullasi.

Lapp Automaatio ei ole miltään osin vastuussa näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä, päivityksestä tai kyseisillä sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta eikä linkkejä voida pitää ilmaisuna tällaisesta vastuusta tai sen ottamisesta. Lapp Automaatio ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tarjotuista tai mainituista tuotteista tai palveluista eikä linkkejä voida pitää tällaisten tuotteiden tai palvelujen suosituksena.

Linkitys Lapp Automaation Verkkosivustoille on sallittua hyviä tapoja noudattaen edellyttäen, että tällainen linkitys ei ole omiaan aiheuttamaan Lapp Automaation maineelle vahinkoa millään tavalla. Linkitys ei myöskään saa olla omiaan luomaan mielikuvaa Lapp Automaation yhteistyöstä kolmannen tahon kanssa, mikäli tällaisesta yhteistyöstä ei ole erikseen sovittu.

Ymmärrät ja suostut siihen, että Lapp Automaatio voi koska tahansa peruuttaa tämän linkittämiseen liittyvän suostumuksen ilman erillistä syytä.

Sitoudut siihen, ettet linkitä tai muulla tavalla jaa Lapp Automaation Verkkosivustoille loukkaavaa, halventavaa tai muutoin laitonta materiaalia tai verkkosivustoja, tai tietoja, joka loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

Muuta

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näitä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli jokin näiden Käyttöehtojen ehdoista todettaisiin laittomaksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai miltään osin toimeenpanokelvottomaksi, tällaisen ehdon katsotaan olevan erotettavissa näistä Käyttöehdoista eikä sen laittomuus, pätemättömyys, mitättömyys tai toimeenpanokelvottomuus siten vaikuta Käyttöehtojen muiden ehtojen laillisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanoon.