Onko lämpötila-anturissa CE-merkki?

CE-merkillä osoitetaan tuotteen olevan jonkin eurooppalaisen tuotedirektiivin mukainen. Tuotteelle luodaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU Declaration of Conformity), josta selviää minkä direktiivin ja siinä määriteltyjen standardien mukainen tuote on.

Tuotetta ei merkitä CE-merkillä, jos tuote ei ole minkään eurooppalaisen tuotedirektiivin alainen.

EPIC® SENSORS -lämpötila-anturien kohdalla edellä mainittu tarkoittaa sitä, että turvallisen tilan antureissa on CE-merkki osoittamassa RoHS2-direktiivin vaatimustenmukaisuutta (22.7.2017 alkaen), kun taas räjähdysvaarallisen tilan ATEX-hyväksytyissä antureissa on CE-merkki osoittamassa ATEX-direktiivin (ja 22.7.2017 alkaen RoHS2-direktiivin) vaatimustenmukaisuutta. Syyt merkintään on esitetty alla lähinnä soveltuvien direktiivien osalta.

ATEX-direktiivi (94/9/EC)

 • käsittelee räjähdysvaarallisien tilojen laitteita
 • näissä tiloissa käytettävien laitteiden on Euroopassa oltava tämän direktiivin mukaisia
 • Ex d-, Ex e- ja Ex t -rakenteiset SKS Sensors® -lämpötila-anturit ovat ATEX-hyväksyttyjä ja siten tietenkin direktiivin mukaisia
 • ATEX-hyväksytyt anturit merkitään CE-merkillä ja niille luodaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa viitataan ATEX-direktiivin (ja 22.7.2017 alkaen RoHS2-direktiivin) vaatimustenmukaisuuteen.

EMC-direktiivi (2004/108/EC)

 • käsittelee sähkömagneettista yhteensopivuutta laitteissa, jotka itse pystyvät johonkin suoraan toimintoon
 • tällä perusteella direktiivi erottelee laitteet ja komponentit
 • lämpötila-anturia ei pidetä direktiivin tarkoittamana laitteena, joten anturi ei ole direktiivin alainen
 • turvallisen tilan antureita ei CE-merkitä tästä syystä, mutta 22.7.2017 alkaen ne CE-merkitään (RoHS2).

Konedirektiivi (2006/42/EC)

 • koskee koneita, joissa on ainakin yksi osa tai komponentti, joka liikkuu
 • lämpötila-antureissa ei ole liikkuvia osia, joten anturit eivät ole direktiivin alaisia
 • turvallisen tilan antureita ei CE-merkitä tästä syystä, mutta 22.7.2017 alkaen ne CE-merkitään (RoHS2).

Pienjännitedirektiivi (2006/95/EC)

 • koskee sähköisiä laitteita, jotka on suunniteltu toimimaan jännitetasoilla 50…1000 VAC tai 75…1500 VDC
 • lämpötila-anturien mittauspiirit eivät toimi näillä jännitetasoilla, joten anturit eivät ole direktiivin alaisia
 • turvallisen tilan antureita ei CE-merkitä tästä syystä, mutta 22.7.2017 alkaen ne CE-merkitään (RoHS2).

Painelaitedirektiivi (97/23/EC)

 • koskee painelaitteita, joilla on painetta kantava päällys
 • lämpötila-anturien suojataskuilla ei ole tunnistettavaa painetta kantavaa päällystä
 • EU:n komission työryhmä "paine" on hyväksynyt kannanoton, jonka mukaan lämpötila-anturien suojataskut ovat painelaitteen osan komponentteja, mutta eivät paineenalaisia lisälaitteita, jotka merkittäisiin CE-merkillä painelaitedirektiivin mukaisesti
 • jos asiakas liittää suojataskun painelaitedirektiivin alaiseen painelaitteeseen, joka merkitään CE-merkillä, on hänen itse määriteltävä - sovelluksensa luokittelun mukaan - mitä materiaali- ja koestustodistuksia tai muita teknisiä asiakirjoja hänelle suojataskusta toimitetaan, mutta tällöinkään suojataskua ei CE-merkitä eikä sille luoda EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta
 • direktiivi ei kiellä eri standardien mukaisuuden osoittamista omin dokumentein
 • turvallisen tilan antureita ei CE-merkitä tästä syystä, mutta 22.7.2017 alkaen ne CE-merkitään (RoHS2).

RoHS2-direktiivi (2011/65/EU)

 • käsittelee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden materiaaleissa käytettyjen haitallisten aineiden rajoituksia
 • lämpötila-anturia pidetään 22.7.2017 alkaen direktiivin tarkoittamana teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteena, joten anturi on direktiivin alainen
 • turvallisen tilan anturit merkitään 22.7.2017 alkaen CE-merkillä ja niille luodaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa viitataan RoHS2-direktiivin vaatimustenmukaisuuteen.

Uutiset

Perhehenkisyys on yksi perusarvoistamme. Tänä vuonna yhdistimme globaalin LAPP-perheemme voimavarat. Kauniin joulutervehdyksemme on suunnitellut Yuliya Lukanova, LAPP Venäjältä. Jouluna 2020 autamme...

Lue lisää

Rokotteiden kuljetuksessa, tarkka lämpötilanmittaus on elintärkeää. Jos lämpötila vaihtelee, siitä on saatava tieto välittömästi. Esimerkiksi suurin osa COVID-19-rokotteista on varastoitava -70 ° C...

Lue lisää
Uutisarkisto

Yhteydenotto

Yhteydenottolomake

Yhteydenotto